Location

thời gian mở cửa

DELTA SKY VIEW DINNING – Nhà hàng ẩm thực Ý đầu tiên tại Sapa từ năm 1992. Đến nay chúng tôi vẫn vậy! Và tự hào là nhà hàng Ý có không gian ngắm cảnh 360⁰ và ngon nhất ở Sapa.

time open

DELTA SKY VIEW DINNING – Nhà hàng ẩm thực Ý đầu tiên tại Sapa từ năm 1992. Đến nay chúng tôi vẫn vậy! Và tự hào là nhà hàng Ý có không gian ngắm cảnh 360⁰ và ngon nhất ở Sapa.

© Copyright Delta Sky View Dinning 1992